Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Онищенко Владислава

Розробляється коріолісовий вібраційний гіроскоп для системи стабілізації відеокамери безпілотного літального апарату, з діапазоном вимірювання ±100º/сек, діапазоном робочих температур   -40…+70 ºС та габаритні розміри чутливого елемента 30 ×Ø35 мм.

Використання коріолісових вібраційний гіроскопів в контрольно-вимірювальній техніці, насамперед, пов'язано з вимірюваннями швидкості обертання рухомого, вібруючого або обертового об'єкта в реальному масштабі часу з метою вивчення його динаміки, забезпечення телеметричної інформацією керованих як пілотованих, так і безпілотних пересувних засобів, а також для обчислення орієнтації і напряму руху. КВГ знайшли своє застосування в якості чутливих елементів дешевих і мініатюрних бесплатформенних інерційних навігаційних систем (БІНС), а також в системах демпфування, стабілізації і в автомобільній техніці.

Переваги коріолісових гіроскопів - це високонадійний прилад з високим терміном експлуатації . Він не вимагає ремонту і наявності запасних частин при його експлуатації. КВГ має краще співвідношення ціна/якість, ніж його найближчі конкуренти - волоконно-оптичні і лазерні гіроскопи, при значно більш високій надійності.

Результатом проведеної роботи було проаналізовано інформаційний ресурс в науково-технічній літературі та обрано за базову модельгіроскоп фірми Innalabs, з металевим резонатором в якості чутливого елемента на дно якого приліплені п'єзоелемнети, та цифровим контуром управління.

На основі наведених відомостей в літературі та основних положень теорії було розроблено функціональну схему, вузол чутливого елементу вид загальний, також проведені  розрахунки статичних та динамічних похибок, розроблено математичну модель датчику.

Розроблено коріолісовий вібраційний гіроскоп які має наступні технічні параметри : коефіцієнт перетворення- 0,103, нульовий сигнал -В,

основною похибкою= 1.44°

Розроблений коріолісовий вібраційний гіроскоп задовольняє вимогам технічного завдання та може бути використаний розробниками гіроскопічних приладів.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17