Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Шестака

Пояснювальна записка до дипломного проекту "Цифровий висотомір на основі датчика тиску з тонкостінним циліндричним резонатором" складає 30 стор. тексту, 15 ілюстрацій, 1 табл., 2креслення.

Мета проекту – розробка барометричного висотоміра на базі вимірювального перетворювача тиску (ВПТ) з резонуючим циліндром в якості чутливого елемента. Вибір ВПТ зумовлений його точністю і стійкістю до небажаних зовнішніх збурень, особливо до електромагнітних полів.

Результатом проведеної роботи був огляд та порівняльний аналіз актуальних та найбільш застосованих методів вимірювання висоти польоту літального апарату, а також частотних датчиків, що використовуються для виміру тиску – аналогів обраного ВПТ.

Далі, на основі наведених вище відомостей та основних положень теорії барометричних висотомірів була розроблена структурна схема висотоміра на базі обраного ВПТ такого, щоб задовольняв найсучаснішим вимогам до подібних приладів (висока точність виміру висоти, що дає можливість звузити вертикальні ешелони польотів ЛА). Також запропонована методика оцінки показників надійності приладу.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17