Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студентки Тараненко

Пояснювальна записка до ДП "Магнітометрична система орієнтації малого безпілотного літального апарата" складає 65 стор. тексту, 19 ілюстрацій, 1 табл., 4 креслень, 25 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробка магнітометричної системи орієнтації малого БПЛА. Дослідження роботи магнітометричної системи орієнтації за умови відсутності сигналу з СНС. Розробка математичних моделей похибок магнітометричної системи орієнтації за умови відсутності сигналу з СНС.

Результат проведеної роботи – Проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку магнітометричних систем орієнтації, аналіз принципу дії та алгоритму роботи магнітометричних систем орієнтації. Була створена структурна схема та алгоритм функціонування магнітометричної системи орієнтації за умови відсутності сигналу з СНС. Була розроблена математична модель похибок магнітометричної системи орієнтації за умови відсутності сигналу з СНС, а також змодельована робота магнітометричної системи орієнтації за умови відсутності сигналу з СНС.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17