Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 28 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Брижана

Пояснювальна записка до дипломного проекту «Автоматизована система градуювання барометричних засобів вимірювання висоти польоту літака» складає 69 сторінки тексту, 13 ілюстрацій, 4 таблиць, 15 бібліографічних посилань.

Мета проекту – розробити автоматизовану систему градуювання (АСГ) барометричних засобів вимірювання висоти польоту літака. Використані наступні способи: градієнтний спосіб формування тиску в системі, спосіб адаптивного порозрядного керування виконавчим пристроєм системи. Отримані результати дозволяють покращити точність і швидкодію автоматизованої системи градуювання барометричних висотомірів.

Розроблено алгоритм керування блоками АСГ в процесі її роботи, зберігання програми повірки, запам'ятовування, обробки і видачі на принтер показань перетворювачів, що повіряються. Схема системи вимірювання показань істотно спрощена, підвищена ступінь її універсалізації при повірці різних типів приладів на різних точках; зменшені складності конструктивного виконання, вжиті заходи по ліквідації впливу перешкод і підвищення стабільності джерела електроживлення. Змінена конструкція пристрою синхронізації тисків в робочій порожнині автоматичного задатчика тиску і в порожнинах ЗВ: крім дросельного принципу налаштування застосований об'ємний метод компенсації неодночасності подачі тиску в АЗТ і ПП через градієнт тиску.

Ключові слова: автоматизована система, контроль, частотний перетворювач, задатчик тиску, барометричний висотомір.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17