Оголошення

  • Наступне засідання кафедри ПСКЛА відбудеться 27 червня 2018р. в 14-30 в ауд. 219-28.

Останні публікації

Анотація до дипломного проекту студента Кабанця Максима

Пояснювальна записка до ДП «Стендове калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля типу ADIS за допомогою кантувача» складає _сторінок тексту, __ілюстрацій,_таблиць,__додатків,__бібліографічних посилань.

Мета роботи – розробка методу та стенду для калібрування мікромеханічного інерціального вимірювального модуля (ІВМ) популярної лінійки ADIS, в результаті якого отримуються такі параметри його ідентифікованої метрологічної моделі (ММ) як зміщення нуля (ЗН), коефіцієнти перетворення (КП) та перехресної чутливості (КПЧ) кожного датчика вхідних вимірюваних величин, а саме мікромеханічних акселерометрів та гіроскопів, які є сенсорами проекцій уявного прискорення та абсолютної кутової швидкості відповідно, що діють на їх вимірювальні вісі (ВВ).

В результаті проведеної роботи було виконано огляд існуючої на той момент літератури з  ІВМ, акселерометрів та гіроскопів і методів їх калібрувань, в наслідок чого було сформовано постановку задачі з розробки нового методу, виконаними пунктами якої також є: опис ММ ІВМ з визначенням усіх параметрів, що калібруються; математичні моделі та методики визначення цих параметрів по каналам прискорення та кутової швидкості; розробка стендового обладнання для калібрування запропонованим методом, з пред’явленням до нього вимог згідно технічного завдання; та експериментальні дослідження зі зразками ІВМ на розроблених стендах, що підтверджують корисність запропонованого методу.

Адреса 03056, Київ, вул. Боткіна 1, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Корпус 28, кімн. 308

Телефон +380 44 204 83 17